O nás

Vznik

Claritas, o.p.s. vznikla v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech dne 7.11.2005 zápisem v rejstříku OPS u Městského soudu v Praze (Oddíl O, vložka 395). Zakladatelem společnosti je GoodCom, s.r.o. Sídlo společnosti Claritas, o.p.s., která působí na celém území České republiky je v ulici Milady Horákové 10, Praha 7.

Poslání společnosti

Posláním společnosti je poskytovat služby občanům ohroženým vyloučením z hlavního proudu společnosti zejména z důvodu zdravotního postižení, znevýhodnění plynoucího z odlišného způsobu života nebo ohrožení diskriminací, xenofobií či projevy trestné činnosti jiných osob a také organizacím pomáhajícím znevýhodněným osobám.

Jedná se o služby a činnosti, které vedou k samostatnosti a nezávislosti, zdokonalují kvalitu života, podporují společenské, pracovní a kulturní uplatnění, dosažení integrace do společnosti na zásadě rovnosti. Další činnosti směřují k rozšiřování možností pro uplatnění všestranných zájmů, ke komplexnímu zlepšování životních podmínek občanů ohrožených vyloučením ze společnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


© Copyright 2009 Claritas
www.claritas.cz.cz