Doc. Lea Květoňová, Ph. D.

Mgr. Ivana Liedermanová

Vladimír Kňažko

Jan Hausmann

Mgr. Barbora Pelzová

 

 

Doc. Lea Květoňová, Ph. D.

Kvalifikace v oblasti:

Vzdělávání, Speciální pedagogika, Metodická činnost, Specifika práce s lidmi se zrak. postižením

Praktické zkušenosti:

Od roku 2000 vedoucí Katedry speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK v Praze. Mezi léty 1993 – 2000 působila jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky na MU v Brně. Z let 1989 – 1993 má také zkušenosti z praxe speciálního pedagoga na oční klinice Fakultní nemocnice v Brně.

Lektorská praxe:

16 let v rámci působení na MU v Brně a UK v Praze.

Publikační činnost:

•  Edukace dětí se speciálními potřebami v ranném a předškolním věku, Brno, Paido (2004)

•  Das Studienprogramm. Schule in der Schule am Lehrstuhl für Sonderpedagogik der Karlsuniversität Prag. In Integrations- und Sonderpedagogik in Europa, Bad Hweilbrun, Verlag J. Klinkhard (2004)

•  Analyse der Bedingungen für der Bescheftigung von Menschen mit schweren Sehbehinderung, Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht, Brno, MSD (2004)

•  Oftalmopedie, Brno, Paido (2004)

•  Integrace školní a sociální, Brno, Paido (2003)

Další:

•  Předseda odborové rady speciální pedagogiky UK, Praha

•  Předseda správní rady Tyfloservis, o. p. s.

 

 

Mgr. Ivana Liedermanová

Kvalifikace v oblasti:

Vzdělávání, speciální pedagogika, krizová intervence, sociální služby, sociální dávky a příspěvky, metodická činnost, veřejná správa, řízení lidských zdrojů

Praktické zkušenosti:

8 let praxe ve školství, 12 let praxe ve veřejné správě (10 let jako vedoucí odboru sociálních věcí, 2 roky jako vedoucí odboru komunitních služeb Magistrátu města Pardubic (školství, sociální služby a prevence, kultura, sport)

Lektorská praxe:

8 let praxe v rámci výuky na VOŠ v Pardubicích (odborné předměty), dále pak lektorská činnost pro další subjekty působící v oblasti vzdělávání (např.: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita v Pardubicích, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. apod.)

Další:

•  člen Poradního sboru pro komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích

•  člen Poradního sboru ředitele Věznice Pardubice

•  správní člen Rady TyfloCentra Pardubice, o. p. s.

•  člen Komise pro zdravotně postižené občany Předsednictva měst a obcí

•  člen komise pracovní skupiny MPSV Rodinná politika

 

 

Vladimír Kňažko

Kvalifikace v oblasti:

Vzdělávání dospělých, Metodická činnost, Metody práce s osobami se zdravotním postižením, Seberozvoj, Komunikační dovednosti apod.

 

Praktické zkušenosti:

Od roku 2000 působí v sociální oblasti, nejdříve jako sociální pracovník, posléze jako vedoucí odboru podpory zaměstnanosti a také v oblasti vzdělávání sociálních pracovníků. Počátkem roku 2006 se zaměřuje na samostatně výdělečnou činnost v oblasti pořádání odborných kurzů a metodické činnosti. Poslední 2 roky se navíc zabývá tvorbou a řízením projektů z ESF.

Lektorská praxe:

Od roku 2001 v rámci působení v sociální oblasti. Od roku 2006 jako soukromý lektor pro různé vzdělávací agentury a další subjekty.

Publikační činnost:

•  Metodika práce v podporovaném zaměstnávání (VIVAS Prepress, 2008)

•  Metodika práce v tréninkovém zaměstnávání (VIVAS Prepress, 2008)

•  Metodika udržení si zaměstnání a pracovních návyků (VIVAS Prepress, 2008)

•  Podpora při hledání zaměstnání a na pracovišti pro osoby znevýhodněné na trhu práce z důvodů sociální situace, nebo ztráty pracovních návyků (VIVAS Prepress, 2008)

•  Trénink sociálních dovedností pro osoby znevýhodněné na trhu práce (VIVAS Prepress, 2008)

Další:

•  od roku 2002 až dodnes jako metodik a od roku 2006 i jako hlavní metodik v rámci několika evropských projektů (ACCESS 99, Leonardo da Vinci, EQUAL, JPD3, OP LZZ apod.)

 

 

Jan Hausmann

Kvalifikace v oblasti:

Komunikační dovednosti, Vyjednávání, Asertivita, Obchodní jednání, Time management, Zvládání konfliktů, Sebepoznání apod.

Praktické zkušenosti:

Mezi léty 1996 – 2000 působil v oblasti IT technologií a servisu. Od roku 2000 – 2002 byl metodikem pro pracovní uplatnění v SONS ČR a zakládajícím členem a sociálním pracovníkem občanského sdružení Okamžik. Bohaté zkušenosti v oblasti komunikace, vyjednávání a obchodního jednání nasbíral v období 2002 – 2007 na pozici obchodního zástupce a organizátora interních školení firmy Callido, s. r. o.. Od roku 2008 se živí jako lektor, metodický pracovník a zpracovatel projektových dokumentací.

Lektorská praxe:

Od roku 2002 jako interní lektor Callido, s. r. o. Počínaje rokem 2008 působí jako soukromý lektor pro různé subjekty.

 

 

Mgr. Barbora Pelzová

Kvalifikace v oblasti:

Vzdělávání, Seberozvoj, Duchovní rozvoj, Organizace práce, Komunikační dovednosti

Praktické zkušenosti:

Od roku 2005 působí jako referentka personální agendy a zahraničního oddělení na Husitské teologické fakultě UK v Praze. Od roku 2007 se aktivně věnuje lektorské činnosti.

Lektorská praxe:

Od roku 2007 jako lektor kurzů v oblasti sebepoznávání, duchovního rozvoje, německého jazyka, zážitkových kurzů apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2009 Claritas
www.claritas.cz.cz