Dále nabízíme

V případě zájmu o některou z níže uvedených služeb nás kontaktujte na tel.: 773 970 013 (Vladimír Kňažko), nebo na e-mailu: info@claritas.cz.

 • Školení a vzdělávání včetně celoživotního vzdělávání v sociální oblasti a v dovednostech vedoucích k osobnímu rozvoji.
 • Podpora neziskových organizací pomáhajících znevýhodněným osobám, včetně tvorby a řízení projektů, provádění analýz, výzkumů a studií, vzdělávání a supervize, organizačního poradenství a vedení agend včetně účetních a personálních.
 • Zpřístupňování a šíření informací včetně zpřístupňování a vydávání učebnic, učebních a studijních materiálů, informačních, osvětových a metodických brožur, bulletinů či časopisů pro znevýhodněné občany a jejich organizace.
 • Obecné i speciální poradenství.
 • Kvalifikace a rekvalifikace.
 • Proškolování a poskytování služeb v oblasti komplexní rehabilitace včetně pracovní rehabilitace, školení a osvěty v oblasti zdravotní a sociální a v oblasti obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících zdravotní postižení a usnadňující život.
 • Poradenská, konzultační, vzdělávací činnost v oblasti výpočetní techniky pro zdravotně postižené a jinak znevýhodněné občany včetně technické pomoci a tvorby www prezentací pro neziskové organizace, zdravotně či jinak znevýhodněné osoby a jejich zaměstnavatele.
 • Vytváření speciálních pracovních míst pro zdravotně postižené a jinak znevýhodněné občany a s tím související poradenská činnost v oblasti pracovního uplatnění.
 • Odstraňování architektonických, komunikačních, informačních a dalších bariér včetně realizace úprav pracovišť pro zdravotně postižené občany.
 • Provozování aktivit účelného využívání volného času (sport, kultura, zájmová a klubová činnost).
 • Prezentace a propagace problematiky zdravotně a jinak znevýhodněných občanů včetně realizace propagačních a osvětových akcí a dobročinných sbírek ve prospěch služeb pro takto postižené osoby.
 
 


© Copyright 2009 Claritas
www.claritas.cz.cz