Claritas, o.p.s.
Milady Horákové 10, 170 00 Praha 7
IČ: 273 92 881

Clarias, o.p.s. je organizace poskytující služby v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění a sociálně-kulturních aktivit občanům ohroženým vyloučením z hlavního proudu společnosti zejména z důvodu zdravotního postižení, znevýhodnění plynoucího z odlišného způsobu života nebo ohrožení diskriminací, xenofobií či projevy trestné činnosti jiných osob.

Claritas, o.p.s poskytuje také služby neziskovým organizacím pomáhajícím znevýhodněným osobám, a to včetně tvorby a řízení projektů, provádění analýz, výzkumů a studií, vzdělávání a supervize, organizačního poradenství a vedení agend včetně účetních a personálních.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


© Copyright 2009 Claritas
www.claritas.cz.cz